Precisionsvågar från RADWAG.

Beskrivning

 

  

Precisionsvågarna finns i följande utföranden: 

PM 5Y Serien:

 

 

 

PM 10.5Y Precision Balance
Max: 10kg d: 0,01 g⤢ 200 ×185mm

PM 15.5Y Precision Balance
Max: 15kg d: 0,01 g⤢ 200 ×185mm

PM 20.5Y Precision Balance
Max: 20kg d: 0,01 g⤢ 200 ×185mm

 

 

 

PM 25.5Y Precision Balance
Max: 25kg d: 0,1 g⤢ 350 ×260mm

PM 35.5Y Precision Balance
Max: 35kg d: 0,1 g⤢ 350 ×260mm

PM 50.5Y Precision Balance
Max: 50kg d: 0,1 g⤢ 350 ×260mm

PM 60.5Y Precision Balance
Max: 60kg d: 0,2 g⤢ 400 ×500mm

PS 3Y serien:        

 

 

 

 

3Y-serien har ett automatiskt internt justeringssystem med en intern standard vikt. Viktsnivån övervakas av RADWAG;s patenterade "Elektroniska nivåavkännings system".

En ny funktion i 3Y-serien är en onlineövervakning av omgivningsförhållandena antingen via interna sensorer eller externa omvärldsmoduler THB.

PS 3Y-serien är utrustad med en 5,7 ”TFT pekskärmskärm i färg.

 

Min vikt:               Läsbarhet:                                       Max vikt:

20 mg                   0,001 g / 0,01 g                                10 100 g

 

WLY serien:

 

WLY enheten är enkel att använda, och vägningen kan automatiseras maximalt.

Bortsett från den traditionella vägning tillåter WLY enheten att man delar upp beräkningen, märkningen och formelframställningen. Programvaran möjliggör integration med streckkodsscannrar, kvittonskrivare, etikettskrivare, RFID-skannrar och PC-kringutrustning (inklusive mus, tangentbord och externa datalagringsenheter), alla anslutbara till inbyggda gränssnitt RS232, USB och Ethernet.

Programvarufunktioner:


Tillgängliga arbetssätt:

- vägning, räkning av delar, procentinställning, formulering, densitetsbestämning, djurvägning;

- generera standardetiketter för enstaka produkter;

- generera C-etiketter för kumulativa behållare;

- generera CC-etiketter för containrar med kumulativa behållare;

- tre olika metoder för att använda C- och CC-etikettutskrifter:

 

WLY-serien är utrustad med en 5,7 ” TFT pekskärmskärm i färg.

 

Min vikt:                Läsbarhet:                                     Max vikt:

       -                      0.01 g / 2 g                                    120 000 g

 

PM 4Y serien:         

 

 

PM 4Y-serien är utrustade med RADWAG;s monolythic technology.

Detta möjliggör drift med en läsbarhet från 0,01 g vid en kapacitet på 15 kg, och med en läsbarhet på 0,1 g vid en kapacitet på 50 kg.

Viktigaste egenskaper hos PM 4Y-serien är;

- Ny RADWAG monolythic technology;

- Vägning av tunga laster med maximal noggrannhet;

- Uppfyller CFR21;

- Robust mekanisk design - ny lägre vägplattform;

- Förbättrad ergonomi - två typer av vägterminaler för olika val.


PM 4Y-serien erbjuder möjlighet att väga laster utanför vägplattformen (så kallad under-pan-vägning). Det är en funktion för att väga laster som ligger utanför standardmåtten och formerne eller de som genererar egna magnetfält.

 

Min vikt:                Läsbarhet:                                     Max vikt:

0.5 g                      0.01 g / 1 g                                     60 000 g

 

PS X2 serien:   

      

Precisionsvågarna i PS X2-serien har den senaste generationens kapacitiva skärmar som ger maximal användningskomfort och tillgänglighet.

PS X2-serien precisionsvågar kan kopplas till externa enheter för att tillhandahålla utskrift, kopiering,   arkivering och dataöverföring.

Den inbyggda IR-sensorer tillåter många olika operationer (t.ex. tarring, överföring av resultatet till en skrivare eller val av successiva steg i en viss process, etc.) som kan utföras handsfree, genom att helt enkelt flytta en hand över sensorn.

ALIBI-minne:

Precisionsvågarna i PSX2-serien har som en garanti för säkerhet i och med automatisk registrering utrsutats med ett ALIBI-minne . Alternativ så som förhandsgranskning av data, kopiering och arkivering är också tillgängliga för användare.

ALIBI-minnet gör det möjligt att spela in upp till 500 000 vägningsregister.

Chassit är tillverkat av plast, och kärlet är tillverkat i rostfritt stål.

 

Min vikt:                Läsbarhet:                                     Max vikt:

0.02 g                   0.001 g / 0.01 g                               10 100 g

 

WLC X2 serien:

 

WLC X2 serien ger en användarvänlig översikt genom en tydlig meny och praktiskt arrangemang av skärmen som garanterar en optimal ergonomi. En mängd tillgängliga gränssnitt underlättar den kommunikativa valmöjligheten.

 

Den inbyggda IR-sensorer tillåter att många olika operationer (t.ex. tarring, överföring av resultatet till en skrivare eller val av successiva steg i en viss process, etc.) kan utföras handsfree genom att helt enkelt flytta en hand över sensorn.

Informationssystemet i den nya WLC.X2-serien är basserat på 7 databaser som gör att flera användare kan arbeta med databaser som lagrar flera produkter och resultaten kan analyseras ytterligare.

Uppgifterna registreras i 7 olika databaser:

- Användare (upp till 10 användare),

- Produkter (upp till 5 000 produkter),

- Viktningar (upp till 50 000 vägningar),

- Förpackningar (upp till 100 förpackningstyper),

- Formler (upp till 100 formler),

- Kunder (upp till 1000 kunder),

- ALIBI-minne (upp till 512 000 vägningar).

 

Min vikt:                Läsbarhet:                                     Max vikt:

        -                     0.01 g / 1 g                                      21 000 g

 

PM C32 serien:

 

PM C32 serien är utrustade med ett innovativt mätsystem baserat på RADWAG monolythic technology.

Användning av den nya tekniken är föremål för RADWAG-patent som garanterar stabilitet och repeterbarhet.

Ett inbyggt 4-punktsskyddssystem förhindrar överbelastning av vågen, vilket garanterar säkerheten om alltför tung belastning appliceras på vågen.

För övrigt erbjuds samma funktioner som för PM 4Y-serien som presenteras ovan.

 

Min vikt:                Läsbarhet:                                     Max vikt:

0.5 g                      0.01 g / 1 g                                      60 000 g

 

PS R2 serien:        

 

 

PS R2 serien har en ny LCD-skärm som möjliggör en tydligare presentation av vägningsresultatet.

Dessutom har skärmen utrustats med en ny textinformationsrad som gör det möjligt att visa ytterligare meddelanden och data, t.ex. produktnamn eller taravärde.

Precisionen och mätnoggrannheten säkerställs genom en automatisk intern justering som tar hänsyn till temperaturförändringar och tidsflöde.

PS R2 serien kan kopplas samman med en dator via ett USB-gränssnitt förutsatt att en kompletterande programvara har installerats (respektive drivrutin). Den nämnda drivrutinen kan laddas ner från RADWAGs webbplats - PROGRAMLänk eller SUPPORT-avsnitt.

DATABASER I R-SERIEN:
 
Informationssystemet är baserat på 5 databaser, vilket gör det möjligt för flera användare att arbeta med flera produktdatabaser, och de registrerade vägningsresultaten kan analyseras ytterligare.

- Uppgifterna är registrerade i 5 databaser:
- Användare (upp till 10 användare),
- Produkter (upp till 1000 produkter),
- Vägningar (upp till 5000 vägningar),
- Tares (upp till 100 tares),
- ALIBI-minne (upp till 100 000 vägningar).

Det finns två riktningar för datautbytet i systemet tack vare ett snabbt USB-gränssnitt. Den nya våg-serien gör det möjligt att importera och exportera databaser via USB-enheten.

PS.R2 serien har flera kommunikationsgränssnitt:

2 x RS 232, typ A USB, typ B USB och valfri trådlös anslutning.

 

Min vikt:                Läsbarhet:                                     Max vikt:

20 mg                    0.001 g / 0.01 g                              10 100 g

 

PS R2.H serien:

 

 

Precisionsvågarna i PS R2.H-serien omdefinierar nivån för standardprecisionsvågar.

De delar inte bara alla funktioner i R-seriens vågar, utan kan också fungera i ogynnsamma förhållanden så som med kondenserat damm, vatten droppar som faller ner i olika vinklar vilket är typiskt för IP 54 klassificeringen.

PS R2.H serien är utrustade med innovativ LCD-skärm som möjliggör en tydlig och läsbar presentation av mätresultaten. Dessutom erbjuds en extra textrad som förser användaren med extra meddelanden och information så som t.ex. produktnamn eller taravärde.

Ytterligare tillgångar i PS R2.H-serien är inbyggda gränssnitt samt en hermetiskt stängd vägenhet.

Gränssnitten inkluderar valfritt 2 × RS 232, USB-typ A, USB-typ B och trådlös anslutning.

Chassit är tillverkat av plast, och kärlet är tillverkat i rostfritt stål.

 

Min vikt:                Läsbarhet:                                     Max vikt:

20 mg                    0.001 g / 0.01 g                               6 000 g

 

PS R1 serien:

 

PS R1 serien har en ny LCD-skärm som möjliggör en tydligare presentation av vägningsresultatet. Dessutom har skärmen en ny textinformationsrad som gör det möjligt att visa ytterligare meddelanden och data, t.ex. produktnamn eller taravärde.

PS R1 serien kan kommunicera med datorn med hjälp av ett USB-gränssnitt förutsatt att en kompletterande programvara har installerats (respektive drivrutin). Den nämnda drivrutinen kan laddas ner från RADWAGs webbplats - PROGRAMLänk eller SUPPORT-avsnitt.

DATABASER i PS R1 serien:
 
Informationssystemet är baserat på 5 databaser, vilket gör det möjligt för flera användare att arbeta med flera produktdatabaser, och de registrerade vägningsresultaten kan analyseras ytterligare.

Uppgifterna är registrerade i 5 databaser:

- användare (upp till 10 användare),
- produkter (upp till 1000 produkter),
- vägningar (upp till 5000 vägningar),
- tares (upp till 100 tares),
- ALIBI-minne (upp till 100 000 vägningar).

PS R1 serien har flera kommunikationsgränssnitt:

2 x RS 232, typ A USB, typ B USB och valfri trådlös anslutning.

 

Min vikt:               Läsbarhet:                                     Max vikt:

20 mg                   0.001 g / 0.01 g                                6 100 g

 

WLC C/2 serien:

 

 

WLC C/2 serien är utrustade med ett internt batteri som gör det möjligt att använda dem på platser där det inte finns åtkomst till elnätet.


WLC C/2 serien har en rostfri vågplatta och en bakgrundsbelyst LCD som garanterar tydlig vägresultatpresentation. De har också möjlighet till automatisk intern justering.

Kommunikationsgränssnitt:

2 × RS232, USB-typ A, USB-typ B.

Gränssnitten möjliggör samarbete med kringutrustning, t.ex. skrivare, dator, USB-flashenhet, extra display.

WLC C/2 serien har realtidsklocka och ALIBI-minne.

WLC C/2 serien kan utrustas med 4 IN / 4 OUT.

WLC C/2 serien levereras med laddningsbara batterier.

 

Min vikt:              Läsbarhet:                                     Max vikt:

0.5 g                    0.01 g / 0.1 g                                   6 000 g

 

WLC serien:

 

 

WLC serien är utrustade med RS232-anslutning och ett internt batteri som gör det möjligt att använda dem på platser där det inte finns åtkomst till elnätet (230V).

WLC serien har en rostfri vågplatta och en bakgrundsbelyst LCD display som garanterar tydlig vägresultatpresentation.

WLC serien kan de utrustas med ytterligare en RS232-ansluntning.

 

Min vikt:              Läsbarhet:                                     Max vikt:

-                          0.01 g / 2 g                                   120 000 g  

 

WTC serien:

 

WTC serien är utrustade med ett internt batteri som gör det möjligt att använda dem på platser där det inte finns åtkomst till elnätet.

WTC serien har en rostfri vågplatta och en bakgrundsbelyst LCD display som garanterar tydlig vägresultatpresentation.

Kommunikationsgränssnitt:

RS232, USB-typ A, USB-typ B.

Gränssnitten möjliggör samarbete med kringutrustning, t.ex. skrivare, dator eller USB minne.

WTC serien är även utrustade med realtidsklocka och ALIBI-minne.

 

Min vikt:              Läsbarhet:                                     Max vikt:

-                          0.001 g / 0.1 g                                 3 100 g

 

Kontakta oss eller besök RADWAG;s hemsida via länken ovan för mer information.

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.