Ultra - Mikrovågar och Mikrovågar

Beskrivning

 

Ultra - Mikrovågar:

 

 

Vågarna finns i följande modeller och utföranden.

 

UYA 4Y serien:     

 

Den ny generation av Ultra mikrovågar UYA 4Y serien är utformad för att uppfylla de högsta kraven vid viktsbestämningar.

Det inbyggda systemet för automatisk intern justering / kalibrering upprätthåller utmärkt mättillförlitlighet och noggrannhet.

UYA 4Y serien består av två huvudkomponenter (en indikator som är separat och ett exakt mekaniskt mätsystem som är inneslutet).

Konstruktionen eliminerar att störningar via värmeproduktion från instrumentets elektronik påverkar dess mekaniska komponenter viket också skyddar från stötar och vibrationer orsakade av användaren.

Alla element är tillverkade av glas och stål vilket eliminerar elektrostatikens inverkan på vägningsprocessen.

Alternativ för filtervägning:

Denna nya lösning gör det möjligt för användaren att enkelt byta vägningskammaren med kammaren för filtervägning, vilket avsevärt utvidgar UYA 4Y serien;s Ultra-mikro vågs funktioner.

En stor öppning tillåter exakt vägning av filter i olika dimensioner (max ø100). Vägningskammaren är tillverkat i rostfritt stål som gör kammaren motståndskraftig mot kemikalier, färgförändringar och repor.

VARNING:

För att kunna utföra vägningsprocessen med hjälp av mikrovågar och ultra- mikrovågar korrekt, är det nödvändigt att förbereda arbetsstationen och att använda enheten efter behov. Ultra- mikrovågarna är som standard utrustade med en
anti-drag kammare.

 

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

10 ug               0.1 ug                                              6.1 g

 

UYA 2.4Y.F serien:     

 

Snabbare mätning med den nya CPU:n.

UYA 2.4Y.F serien har en Dual Core 2 x 1 GB-processor som ger märkbara prestandaförbättringar inklusive snabbare drift och kortare stabiliseringstid vilket förbättrar repeterbarhetsvärdena.

16 GB RAM erbjuder möjlighet att spela in data i en form av komplexa rapporter. Tid- och statistikdiagram över vågserier är ett annat användbart alternativ.

UYA 2.4Y.F serien ger den bästa vägningsnoggrannheten och repeterbarheten - med sd ≤ 1d i kombination och  överensstämmelse med USP-föreskrifter (avsnitt 41 och 1251) ger UYA 2.4Y.F serien till en ny standard för viktsmätningskvalitet.

Ergonomi och säkerhet.

Trådlös kommunikation mellan balansterminal och en vägningsenhet gör det möjligt att bekvämt använda UYA 2.4Y.F serien i laminära luftflödesskåp och rökskåp.

Fjärrkontroll.

Trådlös anslutningsmodul erbjuder trådlös överföring av data inspelade med UYA 2.4Y.F serien till alla bärbara enheter som drivs av iOS- eller Android-system med hjälp av speciella applikationer avsedda för datahantering.

Datasäkerhet.

Varje enstaka våg i UYA 2.4Y.F serien har ALIBI-minne designat för att ge skydd och automatisk inspelning av dina mätningar. Alternativ som förhandsgranskning av data, kopiering och arkivering är också tillgängliga för användaren.

Avtagbar vägkammare i rostfritt stål.

UYA 2.4Y.F serien har en rostfritt stålkammare för filtervägning. Materialet gör kammaren mer motståndskraftig mot kemikalier, färgförändringar och repor. Innovativt demonteringssystem underlättar kammarrengöring. Dess lock är delvis gjord av glas, därför kan operatören observera filtret och se till att det förblir i samma läge efter kammarens stängning. Kammaren är en mycket hermetisk lösning, och den stora vägningsskivan avsedd för filter möjliggör exakt mätning av filter i olika storlekar.

 

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

10 ug               0.1 ug                                              2.1 g

 

Mikrovågar.

 

 

 

 

Vågarna finns i följande modeller och utföranden:

 

MYA 4Y serien:       

 

Övriga data enligt UYA 2.4Y.F serien ovan.

 

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

100 ug              1 ug / 10 ug                                  52 g

 

MYA 4Y.P serien:

Övriga data enligt UYA 2.4Y.F serien ovan.

 

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

100 ug              1 ug                                                 21 g

 

MYA 4Y.F serien:     

 

Övriga data enligt UYA 2.4Y.F serien ovan.

 

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

100 ug             1 ug                                                 5.1 ug

 

XA 4Y.M.A PLUS serien:

XA 4Y.M.A PLUS serien erbjuder den bästa vägningsnoggrannheten och repeterbarheten - med sd ≤ 1d i kombination med överensstämmelse med USP-föreskrifter (avsnitt 41 och 1251) gör XA 4Y.M.A PLUS serien till en ny standard för massmätningskvalitet.

Innovativt tvåpunktsjusteringssystem:

Helt nytt justeringssystem garanterar högsta mätnoggrannhet. Det minimerar linearitetsfel samtidigt som det ger tillförlitliga indikationer för hela vägningsområdet.

Övriga funktioner som kan nämnas är;

Reflex Level System:

Nytt autolevelling-system i XA 4Y.M.A PLUS serien säkerställer:

- mark lutningstest,
- automatisk viktsutjämning,
- kontroll av rätt viktsnivå,
- bekräftelse av korrekt viktsnivå vid justering och vägningsrapporter.
- Dörröppningsautomation
Det innovativa vägningskammarsystemet för dörröppning och stängning garanterar en smidig och tyst dörrrörelse som eliminerar vibrationer vilket kan störa mätningen. Lösningen gör det möjligt att definiera hur mycket dörren ska öppnas.

Antistatisk vägningskammare:

XA 4Y.M.A PLUS serien är en anordning där inverkan av elektrostatik på vägningsresultatet har eliminerats genom användandet av en speciell antistatisk beläggning av glasrutorna, och tack vare en inbyggd jonisator.
Jonisatorn kompenserar elektriska laddningar inuti vägningskammaren när provet placeras i den. Ju lägre relativ luftfuktighet och en avläsningsenhet för balansen, desto tydligare påverkan av statisk elektricitet.

Jonisatorn neutraliserar all okompenserad elektrisk laddning som ackumuleras på det vägda föremålet. Ju lägre den relativa luftfuktigheten är desto tydligare är påverkan av statisk elektricitet.

Det är möjligt att styra joniseringsfunktionen via instrumentpanelen. Funktionen signaleras av blå LED-diod som avger ljus när jonisatorn är på.

Smart Min vikt:

Med användning av funktionen "Smart Min Weight" justerar XA 4Y.M.A PLUS serien automatiskt upplösningen för den invägda massan. Detta ger ett förbättret resultat för de lägre vikterna med 30%.

21 CFR Part 11 Compliance Modulen:

XA 4Y.M.A PLUS serien programvara överensstämmer med 21 CFR-del 11 och EU GMP-del 4. Detta innebär att XA 4Y-serien har många funktioner för att skydda och övervaka arbetsresultaten för operatören.

Fullt dataskydd säkerställs genom:

- avancerade lösenordsinställningar,
- verifiering av korrektheten för inloggning,
- tilldelade behörigheter till operatörerna,
- automatisk ut loggning,
- elektronisk signatur, t.ex. för serie mätningar,
- bevilja / neka tillgång till datahantering,
- säkerhetskopiering av data, alla ändringar sparas i Audit Trail-filen.

Snabbare mätning med den nya CPU:

XA 4Y.M.A PLUS serien är utrustade med en Dual Core 2 × 1GHz-processor som ger märkbara prestandaförbättringar inklusive snabbare drift och kortare stabiliseringstid som håller höga repeterbarhetsvärden.

16 GB RAM erbjuder möjlighet att spela in data i en form av komplexa rapporter. Tid- och statistikdiagram över vågserier är ett annat användbart alternativ.

Ergonomisk mekanisk design:

Spärrsystem av fästning av väggkammarkomponenter möjliggör snabb och enkel verktygsfri montering / demontering, vilket underlättar att hålla kammaren ren och som gör det enkelt att installera en manuell adapter för pipettkalibrering.
Smarta system för tryckutjämning garanterar stabil mätning. Det eliminerar fel som genereras av snabb förändring av tryck inuti vägningskammaren.
En riktig nyhet är ett alternativ att belysa vägningspannan med hjälp av en LED-diod, dioden påverkar inte vägningskammertemperaturen.

Mobilkontroll:

Standard trådlös anslutning innebär möjlighet att skicka data från XA 4Y.M.A PLUS vågen till en mobil iOS- eller Android-enhet via speciella datahanteringsappar. Trådlös kommunikation mellan indikatorn och vägningsinstrumentet gör det möjligt att använda XA 4Y.M.A PLUS vågen när den är placerad i tex. ett dragskåp.

Datasäkerhet:

XA 4Y.M.A PLUS serien är utrustat med ett internt ALIBI-minne som garanterar säkerhet och automatisk mätregistrering, det ger också möjlighet att förhandsgranska, kopiera och arkivera data.

XA 4Y.M.A PLUS serien använder SYNERGY LAB tekniken vilket garanterar en extraordinär precision av mätutrustning i toppklass.

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

0.1 mg             1 ug / 5 ug                                     52 g

 

XA 4Y.M.A serien:

Övriga data enligt XA 4Y.M.A PLUS serien ovan.

 

 

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

0.1 mg             1 ug / 5 ug                                     52 g

 

XA 4Y.M.A.P PLUS serien:

Övriga data enligt XA 4Y.M.A PLUS serien ovan.

 

Min vikt:           Läsbarhet:                                     Max vikt:

0.1 mg             1 ug / 5 ug                                     52 g

 

Kontakta oss eller besök RADWAG;s hemsida via länkarna ovan för mer information.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy